Các sản phẩm chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Xây dựng và môi trường

 1. 1. Tư vấn, thiết kế kiến trúc kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
 2. 2. Giám sát thi công các công trình xây dựng
 3. 3. Tư vấn thiết kế nhà dân (kiến trúc, phong thủy, kết cấu, điện, nước…)
 4. 4. Lập hồ sơ đấu thầu các công trình, dự án xây dựng
 5. 5. Tư vấn, thiết kế, thi công các công trình xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn)
 6. 6. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
 7. 7. Áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản xuất
 8. 8. Tư vấn, lập báo cáo quan trắc, phân tích giám sát chất lượng môi trường nước cho các dự án, công trình, nhà máy, xí nghiệp trong các lĩnh vực.
 9. 9. Lập báo cáo xả thải cho các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp.
 10. 10. Tư vấn hỗ trợ áp dụng mô hình mới về bảo vệ môi trường, tuyên truyền, tập huấn kiến thức về quản lý môi trường và xử lý chất thải.
 11. 11. Công nghệ Sản xuất hóa chất công nghiệp.
 12. 12. Các qui trình phân tích vi lượng trong công nghiệp.
 13. 13. Thiết kế máy trong công nghệ hóa chất.

  Tin mới hơn

  Tin cũ hơn