Conference of science and application

On March 31st, 2018, the conference of Science and Application was heid by combination of RIAT and Faculty of Fundamental Sciences.

List of research presentation.

No.

Presentation 

Authors

facility

1

Application of Nanofluid in Cutting process - Some of results

Prof.Tran Minh Duc

RIAT

2

Nano/Micro Silica and applications.

Dr. Pham Minh Tan

Faculty of Fundamental Sciences

3

Cảm Biến Dòng Xoáy Cộng hưởng Ứng dụng trong Phân Loại Kim Loại

Dr. Luong Van Su

ITIMS

4

Chế tạo vật liệu cấu trúc nano (graphene, TiO2, graphene-ZnO, WO3) bằng kỹ thuật điện hóa định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Dr. Dang Van Thanh

Thai Nguyen University of Medical and Pharmacy

5

Mô phỏng và hàn thực nghiệm liên kết giáp mối giữa hợp kim nhôm và thép các bon thấp

Dr. Nguyen Quoc Manh

HungYen University of Technology and education

6

Nghiên cứu, thiết kế hệ thống đo 3 chiều sử dụng phương pháp xử lý ảnh

Dr. Do The Vinh

RIAT

7

Ứng dụng phần mềm ansys xây dựng mô hình máy biền áp ba pha và phân tích chế độ làm việc của máy biến áp trong điều kiện làm việc bình thường và sự cố

Mr. Dao Duy Yen

RIAT

8

Nghiên cứu công nghệ sản xuất giấy và chuyển giao công nghệ điều khiển xeo giấy bằng plc delta cho các cơ sở sản xuất giấy

Mr. Nguyen Trung Thanh

RIAT

9

Khảo sát ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến nhám bề mặt khi gia công dây cắt tia lửa điện thép 9XC qua tôi

Mr. Tran Anh Duc

RIAT

 

Some of picture of the conference

Deputy director of RIAT, Dr. Nguyen Van Chi,  opens the conference 

Prof. Pham Thanh Long, Head of Office for Science - Technology  and International Cooperation, give the meaning of scientific research. 


Prof. Tran Minh Duc is presenting his report

 

Report of Dr. Dang Van Thanh

 

Discussion of Prof. Nguyen Van Tuan.

 

The report of Dr. Nguyen Quoc Manh 

 

Dr. Luong Van Su is presenting his research 

The Presentation of Dr. Pham Minh Tan

 

All of authors and listener

Tin mới hơn

Tin cũ hơn